Πελματογράφημα


Το πελματογράφημα είναι μια διαγνωστική εξέταση του πέλματος. Με το πελματογράφημα βλέπουμε την κατανομή φορτίων στο πέλμα, τόσο στατικά (στην όρθια θέση), όσο και δυναμικά (κατά την διάρκεια της βάδισης). Με τον τρόπο αυτό μελετούμε την λειτουργικότητα του πέλματος και την ικανότητα του να υποστηρίζει σωστά το σώμα. Σε περίπτωση που με το πελματογράφημα διαπιστώσουμε οτι το πέλμα δεν υποστηρίζει επαρκώς τα φορτία που δέχεται, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του πέλματος και της ποδοκνημικής άρθρωσης, θα πρέπει να κατασκευάσουμε ειδικούς ορθωτικούς πάτους. Οι πάτοι στηρίζουν το πέλμα και κατ’ επέκταση υποστηρίζουν ολόκληρο το μηχανισμό κίνησης κατά μήκος των κάτω άκρων, μέχρι την σπονδυλική στήλη.

Έτσι μειώνονται οι καταπονήσεις όχι μόνον του άκρου ποδός και του κάτω άκρου, αλλά και της σπονδυλικής.