Κινητοποίηση νευρικού ιστού


Η κινητοποίηση του νευρικού ιστού είναι μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούμε για να απελευθερώσουμε παγιδευμένα νεύρα. Χρησιμοποιείται όταν οι υπόλοιπες μορφές θεραπείας δεν αρκούν για την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων ή όταν η αιτία πόνου και αδυναμίας οφείλεται σε κάποιο σύνδρομο παγίδευσης νεύρου.

Συγκεκριμένα, η μέθοδος εφαρμόζεται σε 2 φάσεις:

  • Δημιουργία τάσης κατά μήκος όλης της πορείας του νεύρου σε κάποιο άκρο, από την ρίζα μέχρι την κατάληξή του, με την τοποθέτηση του άκρου στην κατάλληλη θέση για κάθε νεύρο.
  • Διατηρώντας την τάση του, κινούμε τα δύο άκρα του τεντωμένου νεύρου ταυτόχρονα, αρχικά προς την μια κατεύθυνση και αμέσως μετά προς την άλλη, ωθώντας το να κινηθεί μέσα από τα κανάλια διόδου του.

Αυτό έχει στόχο να το απελευθερώσει από τυχόν συμφύσεις ή παγιδεύσεις, μειώνοντας έτσι τον ερεθισμό του.