Μηχανική αποσυμπίεση νευρικών ριζών


Πρόκειται για μια μέθοδο ειδικής έλξης της σπονδυλικής στήλης, που ονομάζεται εφελκισμός (Cox Distraction Method). H μέθοδος Cox βοηθάει πολύ στην αντιμετώπιση δισκοκήλης.

Κατά την εφαρμογή της έλξης, γίνεται προσπάθεια αυτή να εστιαστεί συγκεκριμένα στους σπονδύλους, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει η κήλη. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλων πιέσεων με τα χέρια του θεραπευτή. Κάτω από την εφαρμογή της έλξης, οι συγκεκριμένοι σπόνδυλοι απομακρύνονται μεταξύ τους. Αυτό δημιουργεί συνθήκες υποπίεσης στο κέντρο του δίσκου που βρίσκεται ανάμεσά τους, η οποία έλκει τον πυρήνα προς τα μέσα. Η απομάκρυνση της περιφερικής προπέτειας του δίσκου από το νεύρο που πιέζει, έστω και λίγο κάθε φορά, αποσυμπιέζει σταδιακά το νεύρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρεί η φλεγμονή του, να αποκαθίσταται η λειτουργικότητά του και έτσι να υποχωρούν τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις της ριζίτιδας.