Σύνδρομο Ιερολαγονίου Αρθρώσεως


Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις είναι οι αρθρώσεις της λεκάνης, που συνδέουν την λεκάνη με την σπονδυλική στήλη. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης, διότι διαμέσου αυτών των αρθρώσεων μοιράζεται το βάρος του σώματος στα δύο κάτω άκρα.

Είναι πολύ σημαντική, επίσης, η μετάδοση της κίνησης διαμέσου των ιερολαγονίων αρθρώσεων, έτσι που ένα μπλοκάρισμα ή ένας ερεθισμός τους (φλεγμονή) θα μπορούσε να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, με πόνο και περιορισμό της κινητικότητας, ιδίως σε κινήσεις που περιλαμβάνουν βάδιση ή έγερση από την καθιστή θέση καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες.

 

Συχνά, σε σχέση με τα μηχανικά προβλήματα των ιερολαγονίων αρθρώσεων, μπορεί να παρατηρήσουμε μια λειτουργική ανισοσκελία. Τα κάτω άκρα παρουσιάζουν, δηλαδή, μια φαινομενική διαφορά στο μήκος τους, που διορθώνεται όμως με την ανάταξη της αρθρικής δυσλειτουργίας.

Το σύνδρομο της ιερολαγονίου άρθρωσης χαρακτηρίζεται από:

  • πόνο τοπικά στην ιερολαγόνιο άρθρωση,
  • πόνο στις κινήσεις ιδίως της βάδισης, έγερσης από την καθιστή ή ξαπλωτή θέση, στην αλλαγή θέσης στο κρεβάτι.
  • Ο πόνος μπορεί να αντανακλά στον γοφό, αλλά και στο ισχίο μπροστά.
  • Μπορεί να συνδυάζεται με λειτουργική ανισοσκελία, διαταρραχή της ευθύγραμμης θέσης της λεκάνης και περιορισμό της κινητικότητας της ιερολαγονίου ή/και του ισχίου.
  • Είναι δυνατόν ακόμα να υπάρχουν μυϊκές και μυο-περιτοναϊκές διαταρραχές, ιδίως στους γλουτιαίους μύες και στους άλλους μύες της πυέλου.

Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου της ιερολαγονίου αρθρώσεως, εφαρμόζουμε θεραπευτικούς χειρισμούς στην συγκεκριμένη άρθρωση, που έχουν στόχο να κινητοποίησουν και να ευθυγραμμίσουν την λεκάνη, προκειμένου να στηρίξει σωστά τα φορτία και το βάρος του σώματος. Παράλληλα, είναι απαραίτητη και η μυϊκή εξισορρόπηση.