Πελματιαία Απονευροσίτις


Αφορά σε φλεγμονή των μαλακών μορίων (πελματιαία απονεύρωση, τένοντες, μυς), που βρίσκονται στην πατούσα. Η φλεγμονή είναι αποτέλεσμα χρόνιας καταπόνησης του πέλματος και σχετίζεται με:

  • Πλατυποδία
  • Παχυσαρκία
  • Καθιστική ζωή - έλλειψη γυμναστικής
  • Στενά και σκληρά υποδήματα

Η πελματιαία απονευροσίτιδα χαρακτηρίζεται από πόνο στην πατούσα, ιδίως το πρωί κατά τα πρώτα βήματα. Στη συνέχεια ο πόνος υποχωρεί, αλλά προς το τέλος της ημέρας χειροτερεύει πάλι.

Στο πλαίσο μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της απονευροσίτιδας, θα χρειαστεί να μελετήσουμε το πέλμα με πελματογράφημα. Γίνεται μελέτη του πέλματος τόσο στατικά, όσο και δυναμικά – κατά τη βάδιση. Με το πελματογράφημα γίνεται αποτύπωση της κατανομής των φορτίων στο πέλμα, στη στάση και στη βάδιση, και μελετάται η παρουσία πλατυποδίας. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει λήψη αποτυπώματος του πέλματος σε καλούπι, προκειμένου να κατασκευαστούν ειδικοί διορθωτικοί πάτοι, που χρειάζονται στη θεραπεία τόσο της πλατυποδίας, όσο και της απονευροσίτιδας. Οι ορθωτικοί αυτοί πάτοι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πλατυποδίας, στην στήριξη του πέλματος, ώστε να αντέχει τις μηχανικές καταπονήσεις, και στην αποφυγή των προδιαθεσικών παραγόντων που ευθύνονται για την εμφάνιση της πελματιαίας απονευροσίτιδας.

Για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης, θα χρειαστούν επιπλέον και εφαρμογή παγοθεραπείας στην πατούσα, διατάσεις, μαλάξεις και κινητοποίηση των αρθρώσεων του ποδιού.

Πελματιαία Απονευροσίτις