Ημικρανία


Η ημικρανία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος πονοκέφαλου, που ταλαιπωρεί πολύ τα άτομα που πάσχουν από αυτήν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την ημικρανία στην 19 θέση των πιο ενοχλητικών παθήσεων. Έχει γενική επίπτωση στον πληθυσμό της τάξης του 16%.

Η ημικρανία χαρακτηρίζεται απο μια πληθώρα ιδιαίτερων συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν:

  • Έναρξη του πονοκέφαλου νωρίς το πρωί και σταδιακή επιδείνωση του μέσα στην ημέρα, σε βαθμό που συχνά να μην μπορεί ο ασθενής να επιτελέσει τις κανονικές του δραστηριότητες
  • Εμφάνιση του πονοκέφαλου που σφύζει, συνήθως στην μια μεριά της κεφαλής
  • Παρουσία, παράλληλα, ζάλης, τάσης για εμετό ή και εμετού
  • Αίσθηση δυσφορίας από το έντονο φως ή/και τον έντονο θόρυβο και δυσφορία από τις έντονες οσμές
  • Διάρκεια κρίσεων ημικρανίας από μια έως τρεις μέρες
  • Πιο συχνή εμφάνιση στις γυναίκες, που σχετίζεται με την περίοδο (εμφανίζεται λίγο πριν την έναρξη της περιόδου ή τις πρώτες μέρες)
  • Η εμφάνιση της ημικρανίας συνήθως σχετίζεται με κάποιους εκλυτικούς παράγοντες όπως την κατανάλωση κάποιων τροφίμων ή αλκοόλ, την έλλειψη ύπνου, κάποια άλλη ασθένεια ή τραυματισμό, την αυχεναλγία, την κούραση, την έμμηνο ρύση ή τις διαταρραχές της εμμήνου ρύσεως
  • Σε κάποιες περιπτώσεις, πριν την έναρξη της ημικρανίας ο ασθενής έχει πρόδρομα συμπτώματα, που περιλαμβάνουν κυρίως την αίσθηση μιας αύρας με οπτικά ή/και αισθητηριακά ερεθίσματα σαν λάμψεις και βούισμα
  • Μπορεί κάποιες φορές να εξελιχθεί σε χρόνιο καθημερινό πονοκέφαλο


Η ημικρανία αντιμετωπίζεται δύσκολα και συχνά επανεμφανίζεται με διάφορες αφορμές, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Με την χειροπρακτική έχουμε καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ημικρανίας, ιδιως των περιπτώσεων που ο εκλυτικός παράγοντας της μπορεί να σχετίζεται με τον αυχένα και τις μυϊκές εντάσεις. Οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής θεραπευτικών χειρισμών, τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία της ημικρανίας.

Ημικρανία