Δυσλειτουργία Κροταφογναθικής Άρθρωσης


Η άρθρωση της κάτω γνάθου (κροταφο-γναθική) είναι υπεύθυνη για τις κινήσεις μάσησης και ομιλίας. Προβλήματα δυσλειτουργίας αυτής της άρθρωσης μπορούν να δημιουργήσουν πόνους τόσο τοπικά, όσο και στο κεφάλι, στο αυτί και στο πρόσωπο.

Στα συνηθισμένα συμπτώματα της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης περιλαμβάνονται:

  • Πόνος κυρίως κατά την διάρκεια της μάσησης
  • Θόρυβοι κριγμού από την άρθρωση (clicking)
  • Πονοκέφαλος
  • Πόνος στο αυτί και τον αυχένα

Η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής σχετίζεται με πρόσθια μετατόπιση, ραγή και τελικά εκφύλιση του ενδαρθρικού, μηνισκοειδούς δίσκου της και σταδιακά με φθορά της άρθρωσης.

Δυσλειτουργία Κροταφογναθικής Άρθρωσης

Όλα αυτά μπορεί να είναι αποτέλεσμα:

  • Μυϊκής ανισορροπίας των μυών της κροταφογναθικής
  • Υποκινητικότητας της μιας από τις δύο αρθρώσεις
  • Της συνήθειας μερικών ατόμων να σφίγγουν τα δόντια (ιδίως κατά την διάρκεια του ύπνου)
  • Οδοντιατρικών εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν κακή σύγκλιση των δοντιών

Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κροταφογναθικής περιλαμβάνονται μέθοδοι κινητοποίησης της υποκινητικής άρθρωσης, μυϊκή εξισορρόπηση, χρήση στοματικής συσκευής μείωσης του τριγμού των δοντιών και ειδικές ασκήσεις.